Verklighetens Mad Men inom reklam

De gjorde mer än att bara sälja produkter. De sålde i själva verket köpandets idé.