NCIS: Los Angeles

Office of Special Projects (OSP) inom NCIS jobbar med att gripa livsfarliga och svårfångade brottslingar som utgör ett hot mot nationens säkerhet.