The Shock Doctrine

En undersökning av "katastrofkapitalism", baserat på Naomi Kleins förslag att nyliberal kapitalism livnär sig på naturkatastrofer, krig och terror för att fastställa dess dominans.