Zero Days

En Black Ops cyberattack sjösatt av USA och Israel mot en iransk kärnkraftsanläggning spred förödande malware som fick oförutsedda konsekvenser. Stuxnet infiltrerade det förutbestämda målet enbart med syfte att sprida viruset.