Spiritual Kung Fu

Yi-Lang är klassens clown i shaolintemplet där han studerar kampsport. När en mystisk bok blir stulen från templets bibliotek beskylls Yi-Lang för slarv och tillsammans med några andra munkar bestraffas han för sin ouppmärksamhet.