Half a Loaf of Kung Fu

Jackie Chan spelar den unge, fumlige Jiang. Jiang växte upp utan föräldrar och trots att han varken har ett akademiskt huvud eller de kampsportsfärdigheter han önskar lyckas han lura sig till platser och berömdhet han bara kunnat drömma om.