Mrs. Lowry and Son

En intim och humoristisk skildring av L.S. Lowry, en av 1900-talets största konstnärer, och hans olyckliga och kontrollerande relation med sin sängbundna moder Elizabeth.