The Female Brain

Den faktaorienterade neuroforskaren Julias forskning om hur den kvinnliga och den manliga hjärnan fungerar illustreras med hjälp av tre olika par. Men Julias fasta övertygelse utmanas när en stilig ny försöksperson deltar i hennes försök…