Henry's Crime

Henry är en man utan ambitioner i livet. Men då han tar på sig skulden för ett rån han inte begått, kommer han till insikt om sitt rätta kall. Tillsammans med sin cellkamrat Max bestämmer han sig för att iscensätta en spektakulär bankkupp