Love at Daisy Hills

När Jo inser att hennes familjs butik i Daisy Hills förlorar pengar, måste hennes pappa Duke be Jo's tidigare ex, Blake, om hjälp.