Tesla

En frigjord skildring av innovatören Nikola Tesla, hans umgänge med Thomas Edison och J.P. Morgans dotter Anne, och hans genombrott inom områdena elektricitet och ljus.