Hysteria

Robert Dalrymple är stadens främsta expert på 'kvinnosjukdomen' hysteri och har utvecklat en speciell massage som botemedel för dessa kvinnor. Men med ett ständigt ökande patientflöde börjar idén om ett elektriskt hjälmedel ta form.