Disaster Movie

Disaster movie' följer de komiska missödena av några sjukt snygga 20-åringar under en ödesdiger natt då de försöker att komma i säkerhet undan alla naturkatastrofer som finns.