Love the Coopers

Når fire generasjoner Coopers samles igjen, snur en rekke uventede gjester og merkelige hendelser kvelden på hodet.