Surviving Christmas with the Relatives

To søstre og deres familier forsamles i deres nyligt afdøde forældres nedslidte hus på landet, og kaos bryder ud.